Start Nieuwe Zwemseizoen

Start nieuwe zwemseizoen

Maandag 3 september beginnen de trainingen en het recreatief zwemmen weer. De trainingstijden en starttijden “Ik zwem beter” zijn hetzelfde gebleven. Wij hopen dat je er weer zin in hebt om in het water in te plonzen. Wij in ieder geval wel!

Voor de zekerheid geven we hierbij alvast de data van de verplichte 4 competitiewedstrijden: 6 oktober 2018, 12 januari, 9 februari en 23 maart 2019. Noteer deze alvast in je agenda als je wedstrijden zwemt. Inmiddels staat de nieuwe wedstrijdkalender ook online onder het kopje Wedstrijdzwemmen.

Algemene Ledenvergadering op 20 september as. bij de voorzitter thuis
Graag nodigen we iedereen uit voor de ledenvergadering op 20 september aanstaande. Zie onze nieuwsbrief  in de mail voor meer info.We rekenen op je komst, omdat items als contributie, gedragsregels en privacybeleid staan geagendeerd.

Gedragsregels
Het bestuur heeft in overleg met de trainers beleid ten aanzien van gedrag opgesteld en vastgesteld. Het beleid (bedoeling, afspraken e.d.) is inmiddels op de website gepubliceerd onder het kopje organisatie.

Herhaling oproep aan ouders wedstrijdzwemmers

We roepen ouders van de wedstrijdzwemmers dringend op om zich beschikbaar te stellen als begeleider of als tijdwaarnemer. Met vele handen aan het bad ben je maar een paar keer per seizoen aan de beurt. Het is leuk om te doen en je zoon of dochter waardeert het bijzonder als je actiever betrokken raakt bij het zwemmen. De cursus tijdwaarneming start op 24 september. Zie hier meer informatie over de cursus. Met de huidige belasting en beschikbaarheid van de trainers moeten we anders keuzes gaan maken in de activiteiten, en dat is zo zonde. Want wedstrijden zwemmen is leuk en daar doen we het voor.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.