Gedragsregels en vertrouwenspersoon

Het bestuur van Z&PC De Zwoer vindt het belangrijk dat sporters en recreanten bij onze vereniging veilig kunnen zwemmen. Daarom zijn er regels omtrent gedrag van begeleiders én sporters/ leden opgesteld. .

Hier vindt u een document met de gedragsregels.

Tevens heeft de vereniging een Vertrouwenspersoon aangesteld. Dat is Judith Dogger-Cromjongh. Zij is bereikbaar in het zwembad op een aantal trainingsavonden of via email: vertrouwenspersoon@dezwoer.com.

Vertrouwenspersoon – Judith Dogger – Cromjongh

Ik ben Judith Dogger (zwem onder mijn meisjesnaam Cromjongh), getrouwd met Jan Dogger en moeder van drie kinderen Sigrid, Symen en Sven. Jan organiseert de Heuvelrugwedstrijden en zat eerder in het bestuur. Onze kinderen hebben allen bij de Zwoer gezwommen.

Ik zwem ruim 50 jaar meerdere keren per week. Eerder was ik 15 jaar lid van een zwemclub in Monnickendam en sinds november 1986 zwem ik bij de Zwoer. Naast het meehelpen met de Heuvelrugwedstrijden, Jan en ik organiseren dit al ruim 15 jaar, ben ik sinds een aantal jaar vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de club. 

Een VCP helpt met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Sporters, ouders, vrijwilligers, bestuursleden kunnen terecht met vragen die niet makkelijk te stellen zijn of waarvan er bange gevoelens zijn dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert of mogelijk al voorkomen kan worden.

De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen vereniging en leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer er twijfels zijn, kan er met de VCP  besproken of gevraagd worden of hij/zij bij de VCP op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

 

Reacties zijn gesloten.