Tarieven

Contributie per zwemseizoen (10 maanden), vanaf septemer 2019

Vanaf september 2019 wordt de contributie met 5% verhoogd. Zie bijgaand document voor meer uitleg/toelichting. De contributieverhoging is in onderstaande tabel al verwerkt.

GroepContributie
Ik Zwem Beter (1x per week)€ 205,-  
Wedstrijdzwemmen tot 10 jaar (1x per week)€ 205,-  
Wedstrijdzwemmen vanaf 10 jaar (2x per week)€ 345,-
Wedstrijdzwemmen vanaf 10 jaar (3x per week)€ 380,-
Wedstrijdzwemmen vanaf 10 jaar (4x per week)€ 456,-
Masters en Triatleten (1x per week)€ 205,-  
Recreatief Senioren (maandag avond 30 min.)€ 100,-   

Rekeningnummer zwemvereniging de Zwoer:

Als u ons niet heeft gemachtigd voor automatische incasso moet u de contributie zelf tijdig overmaken op NL65INGB0003 3071 32  t.n.v. Zwem- en Poloclub de Zwoer, Driebergen

Contributie aan vereniging (incl. KNZB) en startgeld wedstrijdzwemmers

Op het moment dat jij je hebt ingeschreven als lid van onze zwemvereniging ben je contributie verschuldigd aan de zwemvereniging. Zwem- en poloclub De Zwoer kent een zwemseizoen van 10 maanden dat gelieerd is aan de huur van het zwembad (Laco De Zwoer in Driebergen). Het seizoen is opgedeeld in twee gedeelten, namelijk september tot en met december en januari tot en met juni.

Zowel de vereniging als de individuele wedstrijdzwemmer betaalt een bijdrage aan startgelden voor iedere wedstrijd. Startgelden worden verrekend op basis van het aantal afstanden die je zwemt per wedstrijd.

De contributie van onze vereniging (incl. KNZB lidmaatschap) en een voorschot (depot) op startgelden (alleen bij wedstrijdzwemmers) worden vooraf in twee gedeelten automatisch geïnd: in september 4/10 deel en in januari 6/10 deel.

Betaling van de startgelden voor wedstrijden:

  • De penningmeester int een voorschot aan startgelden aan het begin van iedere periode.
  • Bijgehouden wordt wie aan welke wedstrijd deelneemt en met welke afstanden: het verschuldigde bedrag wordt met het voorgeschoten bedrag verrekend.
  • Indien je depot / tegoed onder de € 10 euro komt krijgt de zwemmer een verzoek per e-mail om bij te storten.
  • Aan het eind van het zwemseizoen krijgt iedereen een overzicht van zijn of haar tegoed.
  • Tussentijds kan altijd een overzicht worden opgevraagd van het nog aanwezige tegoed en welke bedragen hiervan zijn afgetrokken.
  • Indien iemand stopt als wedstrijdzwemmer wordt het dan nog aanwezige tegoed teruggestort.
  • Boetes, veroorzaakt door de zwemmer, worden ook van het tegoed afgehaald.
  • Bij te laat afmelden gaat het inschrijfbedrag voor een wedstrijd ook van het tegoed af.
  • Bij ziekte gaat het inschrijfbedrag ook van het tegoed af (de vereniging moet namelijk ook dit inschrijfgeld betalen).
  • Meer informatie vind je in het infoboekje. Als je lid wordt, maken we je graag persoonlijk wegwijs. Vraag het de zwemcommissie: zwemcommissie@dezwoer.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.