Betalen wedstrijden

* Iedereen stort in eerste instantie € 25,00 op de rekening van de Zwoer. Dit is het eigen tegoed.
* Bijgehouden wordt wie aan welke wedstrijd deelneemt en het verschuldigde bedrag wordt van het eigen tegoed afgehaald..
* Aan het eind van het jaar krijgt iedereen een overzicht van zijn of haar tegoed.
* Tussentijds kan altijd een overzicht worden opgevraagd van het nog aanwezige tegoed en welke bedragen hiervan zijn afgetrokken.
* Indien iemand van de vereniging afgaat wordt het dan nog aanwezige tegoed teruggestort.
* Boetes, veroorzaakt door de zwemmer, worden ook van het tegoed afgehaald.
* Bij te laat afmelden gaat het inschrijfbedrag ook van het tegoed af.
* Bij ziekte gaat het inschrijfbedrag ook van het tegoed af (de vereniging moet namelijk ook dit inschrijfgeld betalen).

Reacties zijn gesloten.